– Tầm nhìn
Bằng khát vọng tiên phong cùng tâm nguyện khôi phục các giá trị bị lãng quên của nền y học cổ truyền nước nhà, phục vụ cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, công ty CSSK Cung Đình phấn đấu trở thành một công ty chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hàng đầu của Việt Nam
CSSK Cung Đình mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, gần gũi, thân thiện, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào dân tộc.


-Sứ mệnh

  • Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp với chất lượng cao, mang tính kế thừa và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, truyền thống nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.
  • Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.


– Giá trị cốt lõi

5 giá trị cốt lõi được xác định rõ là “NHÂN- TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC”
Nhân: CSSK Cung Đình luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu, xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Tín: CSSK Cung Đình bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
Tâm: CSSK Cung Đình đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.
Trí: CSSK Cung Đình coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”.
Tốc: CSSK Cung Đình đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”; Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh…”

dsdasasfsdfsdfsdfsdfsdsdf